+420 724 438 288 columbusstehlik@email.cz

Naše kompletní služby

Vedení účetnictví a daňové evidence

Mezi účetnictvím a daňovou evidencí existuje dlouhá řada rozdílů formální povahy, praktický rozdíl ale spočívá v tom, kdo má zákonnou povinnost obojí vést: zatímco účetnictví mají v současnosti povinnost vést všechny právnické osoby a také fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo mají obrat nad 25 milionů Kč ročně, daňovou evidenci vedou všechny zbývající fyzické osoby, které dosahují svých příjmů podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností.

Vedení účetnictví v naší formě zahrnuje

 • vedení pokladní knihy a účetního deníku
 • pečlivé zpracování Vámi dodaných dokladů
 • vypracování uzávěrky účetnictví
 • účetní poradenství
 • pravidelné přehledy o Vašem hospodaření
 • rekonstrukce účetnictví

a další.

Naším cílem při vedení účetnictví a daňové evidence je maximální zjednodušení Vaší práce a úspora Vašeho času. Zároveň se Vás snažíme velmi detailně informovat o stavu Vašeho hospodaření a pravidelně Vás upozorňovat na jeho možné nedostatky.

Mzdová agenda

Při zpracování mzdové agendy pro Vás pečlivě zajišťujeme všechny náležitosti, které jsou Vaší povinností jakožto zaměstnavatele – to začíná vypracováním pracovních smluv a dohod pro Vaše zaměstnance nebo jejich přihlašováním u zdravotních pojišťoven či správy sociálního zabezpečení, a pokračuje souvislým zpracováváním mzdových listů, pravidelným hlášením pro SSZ a pojišťovnu, výpočty odvodů a daní nebo vedením evidenčních listů pro důchodové pojištění. Mzdová agenda je velmi komplexní oblast, která závisí na mnoha malých detailech a je protkaná množstvím složitých pravidel. Ve firmě CZECH COLUMBUS máme se zpracováváním mzdové agendy dlouholeté zkušenosti a dokážeme ji pro Vás vést efektivně a kvalitně.

Zpracování daňových přiznání

Kvalitně, formálně i věcně správně, rychle a především včas pro Vás zpracováváme a podáváme všechny druhy daňových přiznání.

 • přiznání k dani z příjmu právnických i fyzických osob
 • přiznání k DPH
 • přiznání k silniční dani, dani z nemovitostí, dědické dani, darovací dani atd.
 • odklady podání

Některé z našich dalších služeb:

 • kontroly skladových zásob