+420 724 438 288 Info@ucetnictvi-chomutov.cz

Naše kompletní služby

Vedení účetnictví a daňové evidence

Mezi účetnictvím a daňovou evidencí existuje dlouhá řada rozdílů formální povahy, praktický rozdíl ale spočívá v tom, kdo má jakou zákonnou povinnost ho vést.

Vedení účetnictví v naší formě zahrnuje

 • vedení pokladní knihy a účetního deníku

 • pečlivé zpracování Vámi dodaných dokladů

 • vypracování uzávěrky účetnictví

 • účetní poradenství

 • pravidelné přehledy o Vašem hospodaření

 • rekonstrukce účetnictví

a další.

Naším cílem při vedení účetnictví a daňové evidence je maximální zjednodušení Vaší práce a úspora Vašeho času. Zároveň se Vás snažíme velmi detailně informovat o stavu Vašeho hospodaření a pravidelně Vás upozorňovat na jeho možné nedostatky.“

Mzdová agenda

Při zpracování mzdové agendy pro Vás pečlivě zajišťujeme všechny náležitosti, které jsou Vaší povinností jakožto zaměstnavatele – to začíná vypracováním pracovních smluv a dohod pro Vaše zaměstnance nebo jejich přihlašováním u zdravotních pojišťoven či správy sociálního zabezpečení, a pokračuje souvislým zpracováváním mzdových listů, pravidelným hlášením pro SSZ a pojišťovnu, výpočty odvodů a daní nebo vedením evidenčních listů pro důchodové pojištění. Mzdová agenda je velmi komplexní oblast, která závisí na mnoha malých detailech a je protkaná množstvím složitých pravidel. V naší firmě máme se zpracováváním mzdové agendy dlouholeté zkušenosti a dokážeme ji pro Vás vést efektivně a kvalitně.

Zpracování daňových přiznání

Kvalitně, formálně, rychle i věcně správně, a především včas pro Vás zpracováváme a podáváme všechny druhy daňových přiznání.

 • přiznání k dani z příjmu právnických i fyzických osob

 • přiznání k DPH

 • přiznání k silniční dani, dani z nemovitostí, dědické dani, darovací dani atd.

 • odklady podání

Některé z našich dalších služeb:

 • outsourcing

 • tzv. sdílená asistentka (dle hodinové sazby)

 • kontroly skladových zásob

 • poradenství v oblasti oddlužení

 • pracovně-právní poradenství

 • pomoc se zpracováním a kalkulací podnikatelského záměru

 • vzdělávací a poradenská činnost