+420 724 438 288 columbusstehlik@email.cz

ÚČETNICTVÍ CHOMUTOV

CZECH COLUMBUS s.r.o.

FYZICKÁ OSOBA - NEPODNIKATEL

poskytované služby:
insolvenční návrh, daň z příjmu fyzické osoby – zaměstnání/ostatní příjmy, srážková daň, daň z nemovitosti, úřední a obchodní korespondence

FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEL

poskytované služby:
daňová evidence, jednoduché účetnictví, podvojné účetnictví, mzdy, DPH, daň z příjmu fyzické osoby, daň ze závislé činnosti, srážková daň, daň z nemovitosti, silniční daň, úřední a obchodní korespondence

PRÁVNICKÁ OSOBA

poskytované služby:
podvojné účetnictví, mzdy, DPH, daň z příjmu fyzické osoby, daň ze závislé činnosti, srážková daň, daň z nemovitosti, silniční daň, úřední a obchodní korespondence

O NAŠÍ ÚČETNÍ KANCELÁŘI

Jsme firma, která nabízí služby všem lidem v jakémkoliv postavení a ke všem přistupujeme s úctou. Poradenství je u nás zcela zdarma a účtujeme si pouze za odvedenou administrativní práci. Naše ceny jsou přiměřené k našim nákladům a Vaším výdajům, tak aby mohli být obě strany spokojené. Garantujeme absolutní mlčenlivost, neboť se pracuje s informacemi o Vás a to jak o Vašem majetku, tak i závazcích. Jsme časově flexibilní a klientům jsme k dispozici i mimo pracovní dobu, na základě telefonické domluvy.

ZOBRAZIT VÍCE O NAŠÍ ÚČETNÍ SPOELČNOSTI

<body> <p>Na této stránce jsou použity rámce, prohlížeč je však nepodporuje.</p> </body>

kancelářKONTAKT

CZECH COLUMBUS s.r.o.
Nerudova 957/7
Chomutov 430 01

tel. kontakt : účetnictví 724 438 288
insolvence 776 791 660

columbusstehlik@email.cz

CENÍK ZA ÚČETNICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI

Fyzická osoba nepodnikatel

Název Období Cena
Poradenství – konzultace ZDARMA
Daň z příjmu rok 300,00 Kč
Daň z nemovitosti rok 500,00 Kč

 

Daňová evidence

Název období Cena
Poradenství – konzultace ZDARMA
Paušální platba do 40 položek měsíc 1 000,00 Kč *
Paušální platba 60 položek měsíc 1 200,00 Kč *
Paušální platba 150 položek měsíc 1 500,00 Kč *
Daň z přidané hodnoty měsíc 200,00 Kč
Daň z příjmu rok 3 000,00 Kč
Daň silniční rok 500,00 Kč
Daň ze závislé činnosti rok 500,00 Kč
Daň srážková rok 500,00 Kč
Daň z nemovitosti rok 500,00 Kč
Pokladní položka 17,00 Kč
Bankovní položka 7,00 Kč
Vydaná faktura 5,00 Kč
Došlá faktura 5,00 Kč
vnitřní účtování 3,00 Kč

* v paušálních platbách je zahrnuta Daň z příjmu

 

Podvojné účetnictví

Název Období Cena
Paušální platba do 100 položek měsíc 2 100,00 Kč *,**
Mzdy za 1 zaměstnance měsíc 200,00 Kč
Daň z přidané hodnoty měsíc 200,00 Kč
Daň z příjmu, Rozvaha,Výsledovka rok 5 000,00 Kč
Daň silniční rok 500,00 Kč
Daň ze závislé činnosti rok 500,00 Kč
Daň srážková rok 500,00 Kč
Daň z nemovitosti rok 500,00 Kč
Pokladní položka 19,00 Kč
Bankovní polořka 9,00 Kč
Vydaná faktura 7,00 Kč
Došlá faktura 7,00 Kč
Vnitřní účtování 5,00 Kč

* za dalších 100 položek se připočítá 2100,-Kč
** v paušálních platbách je zahrnuta Daň z příjmu

Daň silniční – účtováno za dvě auta, za každé další auto se připočte 100,-Kč
Mzda – za každého dalšího zaměstnance se připočítá 100,-Kč
Ceny jsou uvedeny bez DPH, pro aktuální období je DPH 21%